fbpx

Drogi Użytkowniku!

Dbam o Twoją prywatność i chcę, abyś korzystając z moich usług czuł się bezpiecznie. Poniżej prezentuję najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies, które są wykorzystywane przez serwis studiokan-ka.com. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informacje o plikach cookies

Strona internetowa, którą przeglądasz zapisuje się na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku Twojej przeglądarki internetowej (np. Firefox, Internet Explorer, Chrome) na Twoim koncie użytkownika urządzenia, na którym łączysz się z Internetem, za pomocą tzw. pliki cookies – ciasteczka. Dzięki plikom cookies wykorzystywanym na tej stronie internetowej w systemach statystyk internetowych autor tej strony internetowej www wie jak wielu użytkowników do niej zagląda. Pozwala to stale doskonalić stronę internetową – www. Dodatkowo pliki cookies wykorzystywane są na tej stronie internetowej do poprawnego działania wtyczek społecznościowych, które pozwalają łatwo publikować wpisy na stronach serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Twitter czy Pinterest. Jeżeli uważasz, że obecność plików cookies narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć – zarówno dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki (Pamiętaj tylko proszę, że może to skutkować brakiem możliwości działania wybranych funkcjonalności stron internetowych).

Jak wyłączyć pliki Cookie w Twojej przeglądarce?

Poniżej znajdują się instrukcje wyłączenia plików cookies w powszechnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli Twoja przeglądarka nie pasuje do żadnego z podanych poniżej opisów, poszukaj pomocy na stronie twórcy przeglądarki lub w jej pliku pomocy.

Google Chrome

Przeglądarka ta oprócz możliwości wyczyszczenia plików cookie pozwala przejrzeć szczegółowy opis funkcji prywatności przeglądarki. Aby wyczyścić pliki cookies i inne dane przeglądania, kliknij na przycisk z trzema poziomymi kreskami, który znajduje się po prawej stronie paska adresu – z pojawiającego się menu wybierz „Narzędzia”, a następnie „Wyczyść dane przeglądania”. Szczegółowy opis funkcji prywatności przeglądarki znajduje się pod linkiem „Więcej informacji”.

Tutaj link

Mozilla Firefox

Ta przeglądarka udostępnia Ci możliwość określenia czy nie chcesz być śledzony poprzez pliki cookies w ogóle, czy też chcesz usunąć określone pliki cookies konkretnych witryn internetowych. Aby określić te ustawienia w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje”, a tam zakładkę „Prywatność”.

Tutaj link

Microsoft Internet Explorer

Dzięki specjalnemu suwakowi możesz określić ogólny poziom swoje prywatności. Dodatkowo korzystając z przycisku „Witryny”, możesz decydować o ustawieniach dla konkretnych serwisów internetowych. Aby określić te ustawienia w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe”, a tam zakładkę „Prywatność”.

Tutaj link

Opera

Korzystając z przycisku „Opera” umieszczonego w lewym górnym rogu należy otworzyć menu oraz wybrać w nim „Ustawienia”, a dalej opcję „Wyczyść historię przeglądania”. Dodatkowo znajduje się tam przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…”, który pozwala na bardziej zaawansowane zarządzanie opcjami dla poszczególnych stron internetowych.

Tutaj link

Apple Safari

Korzystając z menu „Safari” wybierz „Preferencje” a w nim zakładkę „Prywatność”. Zakładka ta zawiera rozbudowane opcje dotyczące plików cookies, wybierz najlepiej odpowiadający swoim potrzebom.

Tutaj link

Komputery, laptopy, telefony komórkowe, tablety oraz inne urządzenia mobilne

Każdy rodzaj urządzenia mobilnego może obsługiwać taką funkcjonalność w inny sposób zależnie od rodzaju urządzenia i wykorzystywanej platformy. Dlatego należy zapoznać się z ustawieniami prywatności w pliku pomocy, dokumentacji lub instrukcji obsługi danego urządzenia lub systemu operacyjnego.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z niniejszej strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać niniejszą stronę internetową do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron internetowych.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Serwis może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania Użytkowników z serwisu w celu: utrzymania sesji Użytkownika serwisu po zalogowaniu, dzięki czemu Użytkownik nie będzie zobligowany do ponownego wpisania loginu i hasła na każdej podstronie internetowej serwisu; dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz do optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu (w szczególności – umożliwienie rozpoznania urządzenia Użytkownika serwisu i odpowiednie wyświetlenie strony  internetowej, dostosowanie do jego indywidualnych potrzeb); monitorowanie statystyk umożliwiających stwierdzenie, w jaki sposób.
Użytkownik serwisu korzysta ze stron internetowych serwisu, co umożliwia dostosowywanie ich struktury i zawartości; śledzeniu zachowania ludzi na stronach internetowych i prezentowaniu reklam i promocji.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook i Instagram (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA), Pinterest, WordPress.

Polityka prywatności

 1. Zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych
 2. Operatorem serwisu i administratorem danych osobowych jest Karolina Agata Naworol, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Studio Karolina Agata Naworol, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 9222489673, numer REGON:  383477610.
 3. Dane kontaktowe: adres: ul. Lindego 1c, 30-148 Kraków, Polska

e-mail: kontakt@studiokan-ka.com

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r., poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 123).
 2. Serwis wykorzystuje dane osobowe w celu obsługi zapytań przez formularz, a także prezentacji oferty lub informacji. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów operatora oraz poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”).
 3. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne, tak samo jak podawanie danych osobowych przez Użytkowników. Na etapie współpracy Użytkownika ze Studio Karolina Agata Naworol – w szczególności w celu świadczenia usług graficznych lub innych na rzecz Użytkownika – w celu zawarcia umowy o świadczenie usług podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Brak ich podania uniemożliwi świadczenia oferowanych przez siebie usług oraz wykonania obowiązków prawnych (np. podatkowych).
 4. Każda osoba, której dane przetwarza serwis studiokan-ka.com, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania (sprostowania).
 5. Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych Użytkowników, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez serwis dane osobowe są: przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą; zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne formalnie do celów, w których dane te są przetwarzane; przetwarzane w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych osobowych (m.in. ochrona przed ich niezgodnym z prawem przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem za pomocą odpowiednich zabezpieczeń technicznych i technologicznych).
 6. Użytkownikom serwisu studiokan-ka.com  przysługują prawa żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących własnej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz przenoszenia tych danych.
 7. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). Po zakończeniu wykonywania ewentualnej umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych, tj. maksymalnie przez okres 6 lat po zakończeniu wykonywania umowy. W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż konieczne to jest przez 3 lata.
 8. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych (np. w celach marketingowych), Użytkownikowi przysługuje prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych).
 10. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe Użytkownika podmiotom trzecim, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to w szczególności upoważnionych pracowników i współpracowników, a także instytucji upoważnionych z mocy prawa.
 11. Dane udostępnione przez Użytkownika będą podlegały profilowaniu. W stosunku do Użytkownika mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 12. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednak korzystając z narzędzi powstałych w państwach trzecich jako firm partnerskich, współpracujących tego nie wyklucza – zawarte zostaną wówczas stosowne umowy regulujące współpracę.
 13. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 14. Serwis stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA) oraz Smartlook. Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Klauzule RODO

Klauzule informacyjne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO) informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Karolina Naworol, prowadząca działalność gospodarczą Studio Karolina Agata Naworol, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), adres: ul. Lindego 1c, 30-148 Kraków, NIP: 9222489673, REGON: 383477610;

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wykonania usług na Państwa rzecz; Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zapytań, które trafiają poprzez  e-mail, media społecznościowe, zgłoszenie telefoniczne, w celu przygotowania oferty, negocjacji, wykonania, zawarcia i realizacji umowy, zamówienia, w zakresie kontaktu w celach związanych ze świadczeniem usług lub do podjęcia działań na żądanie, przed zawarciem umowy.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Studio Karolina Agata Naworol usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową. Państwa dane mogą być przekazane również odpowiednim organom publicznym zgodnie z obowiązującym prawem Polskim.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze podatkowym lub cywilnoprawnym, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych i promocyjnych – przez okres 10 lat;

Przysługuje Państwu prawo do korekty danych osobowych, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania – uwzględniając ograniczenia wynikające z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO, a także prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeśli przetwarzanie odbywa się za zgodą), w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Mają Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy.